Stichting ĎMaak EthiopiŽ Gezonderí

De Stichting Maak EthiopiŽ Gezonder (SMEG) is in 2011 opgericht op initiatief van Hans en Mieke Doornbos. Hans werkte als gynaecoloog gedurende bijna 4 jaar op diverse plaatsen in EthiopiŽ, terwijl Mieke zich met name heeeft ingezet voor kwetsbare vrouwen en kinderen.

hanswerk

De stichting biedt een manier om in Nederland in wijdere kring geÔnteresseerden te informeren omtrent de behoeften van de Ethiopische plattelandsbevolking en de armsten en kanslozen in de (sub)urbane gebieden. De stichting beoogt: het bevorderen van de gezondheid van de Ethiopische bevolking in de meest ruime betekenis (WHO definitie).

hanswerk2

In de afgelopen jaren zijn een aantal kleinschalige projecten structureel ondersteund en/of succesvol afgerond. Dit varieert van het meefinancieren van een Maternal Waiting Area en ondersteuning van een weeshuis tot het realiseren van ' safe water sites' en opvang/scholing van straatkinderen in stedelijke gebieden. Vanuit onze doelstelling is essentieel: zelfwerkzaamheid van de Ethiopische doelgroep, kleinschaligheid en duurzaamheid. Het blijkt telkens weer hoe in brede kring in Nederland mensen en ook instanties zich betrokken voelen bij de kansarmen zowel in de steden als op het platteland. van EthiopiŽ. Verbeteren van de gezondheidssituatie impliceert evenzeer toegang tot onderwijs en bevorderen van zelfredzaamheid. Een overzicht van de sinds 2011 ondernomen activiteiten staat elders op de site.

Sinds begin 2015 zijn Hans en Mieke Doornbos weer ingeschreven in Nederland. Hun contacten met EthiopiŽ zijn voortgezet. Met name in Wolisso, Oromia State, bestaat een intensieve relatie met de coŲrdinator en medewerkers van de afdeling Public Health van het St Luke Hospital. Deze afdeling heeft veel expertise en goodwill betreffende de realisatie van lokale waterprojecten. Ook in Bahar Dar , ťťn der grotere steden in EthiopiŽ, hebben Hans en Mieke een 'netwerk' met Ethiopiers opgebouwd. In de nabij gelegen hoofdstad van Amhara State wordt een initiatief van EthiopiŽrs ondersteund waar straatkinderen (deels HIV wezen) worden opgevangen en voorbereid op een zelfstandig leven. In Bahar Dar wordt ook een safe house voor jonge moeders en kinderen gesteund.

zaal

Hans en Mieke hebben de straatarme EthiopiŽrs in hun hart gesloten. In nauw overleg met het bestuur zijn zij tot de slotsom gekomen dat bovengenoemde projecten langer hulp verdienen. In de zomer van 2016 verblijven zij opnieuw in Ethiopie en werkt Hans in een verloskundekliniek voor de allerarmsten en worden de banden met hun Ethiopische partners aangehaald. Diverse actuele projecten worden bezocht waarna aan bestuur en donoren wordt gerapporteerd. Door de intensieve samenwerking met de EthiopiŽrs kan het bestuur van SMEG garanderen dat alle donaties tot de laatste euro aan de allerarmsten en kanslozen ten goede zullen komen.

wachtkamer

De stichting blijft zich inzetten voor de bevordering van de gezondheid van de meest behoeftigen in Ethiopie. Kleinschaligheid , eigen werkzaamheid en verantwoordelijkheid van de bevolking en duurzaamheid zijn de kernwoorden.

Van half augustus tot medio september 2016 was ik (Hans Doornbos) werkzaam als gynecoloog in de Vision Maternity Clinic in Bahar Dar (hoofdstad van de Federale Staat Amhara), gelegen aan de zuidkant van het immense Lake Tana. Mijn werk daar betrof de medische supervisie in een met Australisch geld opgezette verloskunde kliniek voor de allerarmsten. Heerlijk om daar weer met de zeer kundige en gemotiveerde Ethiopische verloskundige staf te kunnen samenwerken. Wonderlijk om weer bij nacht en ontij (regenseizoen!) te moeten opdraven voor verloskundige noodhulp (veelal chirurgie).

Mijn taak betrof evenzeer klinische input (verbindingsdeuren en indeling diverse ruimten etc.) in de op het terrein al grotendeels gerealiseerde nieuwbouw. Als laatste proberen we sinds enige tijd het universiteits ziekenhuis in Bahr Dar te interesseren in het stageren van opleidelingen gynecologie, daar de medische continuiteit hiermee ook voor de toekomst verzekerd is. De formele toestemming van het ministerie is binnen, e.e.a is nog niet geconcretiseerd.

16nb

In het nieuws in Nederland wordt mondjesmaat bericht omtrent de momenteel onrustige politieke situatie in Ethiopie: vreedzame protesten tegen een regering, die al 25 jaar door een tribale minderheid wordt gedomineerd. Oftewel een kleine 10% van de bevoliing van zoín 90 miljoen mensen eigent zich onevenredig veel toe van de economische groei, die al jaren in de dubbele cijfers loopt. Ook in Bahar Dar waren tientallen vreedzame betogers door militairen en oproerpolitie doodgeschoten. Militaire intimidatie tegenover goed georganiseerde algemene stakingen en een dreigende volksopstand. Geen openbaar vervoer en geen internet, kortom Australische vrijwilligers hadden een negatief reisadvies, terwijl ook de V.S. al zín mensen had teruggetrokken. Uiterst sombere vooruitzichten en moeilijk werken aldaar. Ook het verlengen van mijn businessvisum bleek volstrekt onmogelijk, zodat ik mín programma in sneltreinvaart moest afwerken. Zelf heb ik me daar (als enige blanke, voorzover ik kon zien) nooit bedreigd gevoeld en Ethiopiers zullen je altijd als gast blijven behandelen (ook militairen). Na 3 weken met veel bluf mijnerzijds een seat in een vliegtuig naar Addis kunnen bemachtigen vandaar mijn reis naar Wolisso per lokale bus te vervolgen. Verslag omtrent de bezochte projecten zie aldaar.

Samenvattend gaat Ethiopie en haar bevolking een lange periode van onrust tegemoet. Het is des te belangrijker om onze vrienden daar nu niet in de steek te laten. Niet alleen financieel, maar ook moreel wordt ons meeleven/werken op hoge prijs gesteld. De persoonlijke banden met de betrokkenen bij zowel de waterprojecten als het weeshuis in Wolisso zijn alleen maar sterker geworden en Ethiopie blijft bijna dagelijks in onze gedachten, hoewel email contact onvoorspelbaar en sporadisch mogelijk is. Een reflexmatige reactie van elk dictatoriaal regime is om bij oppositie direct sociale media te blokkeren. We hopen en verwachten, dat onze trouwe donoren zich blijven inspannen om het alledaagse leven van onze vrienden in Ethiopie te verbeteren. De gelden worden lokaal zeer goed besteed, op hoge prijs gesteld en hebben een directe invloed op welzijn en toekomstmogelijkheden van de boerenbevolking.