Jaarverslag 2014

Algemeen overzicht

Elders op de website van de stichting (www.maak-ethiopie-gezonder.nl) staat een uitgebreide samenvatting van onze laatste periode in Ethiopie. Per 12-02-'15 zijn wij weer in Nederland ingeschreven, mogelijk verblijven we in de toekomst nog slechts korte perioden in ons geliefde Ethiopie.

Het stichtingsbestuur bezint zich momenteel op de plannen voor het komende jaar 2015: veilig drinkwater, aandacht voor vulnerable women and children en opleiding van kansarme kinderen blijven speerpunten. De gelden momenteel in kas zijn met name gedoneerd voor de laatste beide items.

Opnieuw wil het stichtingsbestuur alle donors (particulieren en instanties) heel veel dank zeggen voor niet aflatende (financiele) steun. Namens Ethiopie: enamesagenallen !!

Namens het stichtingsbestuur, Hans Doornbos, voorzitter.

Uitgevoerde activiteiten

In 2014 zijn een aantal projecten van onze stichting in Wolisso/St Luke Hospital afgerond.

Allereerst de beide waterprojecten, waar het leeuwendeel van de gedoneerde fondsen in 2014 voor werden aangewend. De eerste , een 'spring protection' werd nog voor het regenseizoen (begon vroeg in juni ditmaal) succesvol in gebruik genomen en functioneert tot volle tevredenheid van de boeren gemeenschap (meer dan 500 mensen) en van het Public Health Department van St Luke Hospital. Het budget werd door transportproblemen en snel stijgende prijzen van o.a. cement met bijna 700 E overschreden. De begroting van het tweede project (een combinatie van veilig drinkwater en irrigatie) werd aan de veranderende omstandigheden aangepast. Niet alleen bleek dit project voor onze engineer (Ato Temesgen) een uitdaging, ook was het moeilijker dan gedacht om boeren en dorpelingen op een lijn te krijgen. Belangen liepen niet geheel parallel. Deze 'challenge' werd ook tot een goed einde gebracht met slechts een kleine overschrijding van het begrote bedrag. Iedereen ter plekke is enthousiast over het bereikte resultaat.

Het weeshuis kreeg elke 2 maanden 400E overgemaakt om de stijgende kosten van babymelkpoeder grotendeels te compenseren.

De (voormalig) hoofdverpleegkundige van de afdeling interne van St Luke Hospital werd door het management geheel onverdiend slecht behandeld (niet nagekomen sponsor toezeggingen) De stichting heeft met strikt hiervoor geoormerkt geld de opleiding van haar Master's in Jimma University financieel mogelijk gemaakt. Zij is daarmee nu bevoegd (benevens capabel, zeer gemotiveerd en intelligent) om les te geven aan verpleegkundige opleidingen. Wij meenden deze mogelijkheid voor Ethiopie niet onbenut te mogen laten.

Ook in het kader van opleiding (bezoeken aan health centers in the catchment area) werd op stichtingskosten een laptop van 600 E aangeschaft, die direct en vrijwel continu zijn nut bewijst.

Donaties

In 2014 is 12.579,80 euro aan donaties ontvangen, waarvan het merendeel van 10 grote donateurs kwam: 2.000 euro van de gynocologen van het Zaans Medisch Centrum, 270 euro van de Stichting ZMC, 765 euro van Aqua4All, 1500 euro van de kringloopwinkel Heemskerk, 600 euro van Stichting het Keerpunt, 1050 euro van de Soroptimistclub Wieringerland, 1482,80 euro van JCP Ranzijn, 870 euro van de stichting Castricum Helpt, 1.250 euro van Stichting de 2e Ronde en 500 euro van de Sint Adelbertusabdij. De overige 2.275,76 euro is bijeengebracht door voornamelijk particuliere donateurs.

Financiele Status

Er is 17.062,02 euro aan nieuwe projecten uitgegeven in 2014, tegenover 16.750 euro in 2013. Het negatieve saldo van 4.482,22 euro heeft het vermogen van de stichting doen afnemen van 18.062,64 euro naar 13.614,66 euro.

Besproken en goedgekeurd op de algemene bestuursvergadering gehouden op d.d.