Jaarverslag 2016

Algemeen overzicht

In Ethiopie is vanaf eind 2015 tot heden de politieke situatie zeer instabiel: grote delen van de Ethiopische bevolking zijn klaar met de regering van premier Hailemariam Desalegn. De werkelijke macht is al meer dan 25 jaar in handen van de Tigreers (6 procent van de bevolking), aan wie ook de baten van de economische groei toevallen. De vreedzame protesten van Oromo en Amharen (samen zo n 65 procent van de bevolking) zijn met geweld beantwoord, waarbij door leger en veiligheidstroepen ruim 500 mensen zijn gedood, duizenden gewond en tienduizenden gevangen zijn gezet. De noodtoestand, uitgeroepen in april 2016 duurt tot heden voort en gevreesd wordt, dat Ethiopie een lange periode van onlusten en geweld tegemoet gaat.

Vanaf september 2016 was ik(Hans Doornbos, voorzitter) weer enige tijd in Ethiopie werkzaam en in de gelegenheid de door onze stichting financieel en moreel ondersteunde projecten te bezoeken. Gezien het ontbreken van internet, het uitvallen van busverbindingen en de dreigende situatie werd de stad Gonder en dus het door ons mede ondersteunde Yenege Tesfa (t.b.v. vulnerable women and children) niet bezocht. Wel kon ik in Bahar Dar het Grace Center en in Wolisso het waterproject Dembikono en het Abdiwaq weeshuis bezoeken, terwijl het tandartsexamen van onze student Abera Biratu uitgebreid met hem en zijn familie werd gevierd.

Gelukkig blijken de kleinschalige projecten van onze stichting tamelijk ongevoelig voor de genoemde politieke troebelen. Hoewel met vertraging door de geruime tijd onveilige situatie rond Wolisso, is de afdeling Public Health van het St Luke s Hospital in eendrachtige samenwerking met een boerengemeenschap van 900 zielen geslaagd in de afronding van het Dembikono waterproject. Het hele jaar rond heeft de plaatselijke bevolking nu de beschikking over een zeer royale toevoer van veilig drink en waswater. De vrouwen en meisjes, zoals bekend, zijn nu niet meer hele dagen in de weer met water halen en hebben eindelijk tijd om ook naar school te gaan.

Het Abdiwaq weeshuis bezocht ik onaangekondigd en weer werd ik getroffen door de uiterst fijne sfeer en de grote betrokkenheid en toewijding van de moeder Birtukan en de overige staf. Door de onveilige situatie en het negatieve reisadvies van o.a. de U.S.A. zijn de extra donaties door bezoekers aan het Abdiwaq weeshuis weggevallen. Het aantal daar aanwezige baby s onder 2 jaar is hoog: 19, van wie 8 volledig afhankelijk van babypoedermelk. Het budget is hier niet op berekend. Eerder zagen we in het ziekenhuis ter plaatse nogal eens weeshuisbaby s ondervoed of met buikloop door de toediening van koemelk en daarom voelen wij als stichting ons aangesproken. Cash werd meteen ter hand gesteld en een noodfinanciering van 2400 E werd van de stichtingsrekening overgemaakt.

Ato Abera heeft met onderscheiding binnen de kortst mogelijke tijd zijn tandheelkundestudie afgerond. Na nog enkele ziekenhuisstages kan hij aan de slag in de goed geoutilleerde, maar spaarzaam gebruikte dentistry unit van het St Luke s Hospital. Een zeer rendabele sponsoractiviteit van onze stichting werd hierbij afgerond.

In 2016 hebben vele donoren bijgedragen aan de voortgaande activiteiten. Met name waren er substantiele giften van KOOK, de Diaconie Protestantse Gemeenschap, de Michiel Lowenberg foundation en de Van Leeuwen stichting (geoormerkt sponsorgeld voor CADAP Shelter Addis Abeba). Ook van particulieren ontvingen we royale bijdragen tot soms 1000 E. Baten en lasten waren ongeveer in evenwicht, zodat op de Triodos stichtingsrekening een batig saldo van bijna 10.000 E resteert. Voor 2017 hopen we opnieuw twee waterprojecten rond Wolisso te kunnen sponsoren, terwijl ook het Abdiwaq weeshuis in Wolisso op onze blijvende financiele steun kan rekenen.

Financiele Status

In 2016 is 17.472,73 euro aan donaties ontvangen. Er is 15.796,17 euro aan nieuwe projecten uitgegeven in 2016, tegenover 12.252,07 euro in 2015. Het positieve saldo van 1.676,56 euro heeft het vermogen van de stichting doen toenemen van 7.693,28 euro naar 9.369,84 euro.

Besproken en goedgekeurd op de algemene bestuursvergadering gehouden op d.d. 30 januari 2016