Jaarverslag 2019

Algemeen overzicht

Ook in 2019 was onze stichting betrokken bij diverse projecten in Ethiopie, met name in de omgeving van Wolisso, S.W.Shoa, Oromia State.

Het jaar 2019 werd in Ethiopie gekenmerkt door politieke instabiliteit, vertaald in tribale onlusten, stakingsacties en studentenopstanden. Vele slachtoffers vielen te betreuren en de positieve ontwikkelingen in de landelijke gebieden verkeerden op sommige plaatsen in hun tegendeel. Hele dorpen gingen in vlammen op, terwijl sommige bewoners tot heden niet naar hun woonplaats durven terugkeren. Gelukkig gaat premier Abiy Ahmed door met de democratisering en wordt hij ook in Oromia, de grootste deelstaat met zo’n 40 procent van de totale bevolking, inmiddels geaccepteerd en gewaardeerd. Zijn tegenstanders lukt het helaas telkens weer onder valse voorwendselen mensen te mobiliseren en tot ondermijnende activiteiten te verleiden. We hopen natuurlijk, dat uiteindelijk de mensen met goede bedoelingen en sociale betrokkenheid aan het langste eind zullen trekken en de democratie zal zegevieren. Onze voorzitter, Hans Doornbos, gynaecoloog, doet als volgt verslag van zijn recente verblijf in Ethiopie.

In februari en maart 2020 was ik voor enige tijd werkzaam op de verloskundeafdeling van Vision Maternity Care in Bahar Dar, de hoofdstad van Amhara Federal State, prachtig gelegen aan het gigantische Lake Tana. Daarna bezocht ik voor enkele dagen Wolisso, alwaar ik zeer gastvrij als een familielid werd onthaald in onze voormalige stand- en werkplaats het St Luke s Hospital. Ik had er zinnig en uitgebreid overleg met de general manager Sr. Clara, de directeur van de Nursing and Midwifery College Ato Moges, en de heren Desalegn en Temesgen, resp. hoofd en civil engineer van het public health department.

Betreffende het project, bouw van een primary school in Lemen Metahora,moet vermeld, dat de genoemde politieke onrust leidde tot uitstel van de constructie tot na het einde van het regenseizoen en de oogst in januari 2020. De offertes van drie verschillende aannemers op basis van de aanbesteding (tekeningen plus geraamd budget van de hand van Ato Temesgen voornoemd) waren boven de begroting en hadden een min of meer open eind. Uiteindelijk is besloten, dat de public health afdeling in persoon van de civil engineer Temesgen het project zal leiden en de diverse benodigde vaklieden zal inhuren. De derde, geheel onverwachte factor die tot uitstel leidde, was de forse regenval in februari j.l., geheel buiten het seizoen (climate change?). Ik bezocht het betreffende dorp Lemen met de genoemde betrokkenen en de bouwmaterialen bleken grotendeels geleverd, zij het dat Lemen na de regenbuien per auto vrijwel onbereikbaar is. Ondanks dat waren ook de betonblokken voor het optrekken van de muren al grotendeels ter plaatse. De vrachtwagen voor dit transport was inmiddels in de modder vastgelopen, dus werd het laatste deeltraject in kleinere porties door een Toyota pick-up uit gevoerd. Ter plaatse hebben we met piketpaaltjes de omtrek en het waterpasniveau van de fundering aangegeven. De ingehuurde, ervaren metselaar bleef achter om direct met behulp van de door dorpelingen geleverde unskilled labour aan de slag te gaan. Eigenlijk leek nu niets de afbouw van het schooltje voor het begin van het echte regenseizoen (eind juni) meer in de weg te staan. De oplevering, aanvankelijk gepland in juni 2019, zal dus hopelijk nu een jaar na dato gerealiseerd worden. De driezits bankjes voor de leerlingen en tafels/stoelen voor de onderwijzers met door de overheid voorgeschreven maten en constructie worden in de ziekenhuisworkshop gemaakt. We hopen, dat de financien voor dit project deels door de Soroptimisten Achterhoek kunnen worden gegenereerd. Echter ook in Oost Afrika, inclusief Ethiopie, is nu het Corona virus opgedoken en niemand kan voorspellen hoe dit uitpakt. Afbouw van de school is misschien bij lange niet de eerste prioriteit als het Corona virus tot een humanitaire ramp in het geplaagde continent leidt.

In Ethiopie is nog steeds een tekort aan goed opgeleide verpleeg- en verloskundigen. De Nursing and Midwifery College van het St Luke s Hospital is van regeringswege gevraagd,verplicht de capaciteit uit te breiden tot een intake van 45 leerlingen, half verpleeg- en half verloskunde, per jaar. Tot twee jaar geleden werden ieder jaar twee of drie verloskundigen gesponsord door de Nederlandse Stichting Adopt a Midwife. Deze stichting is opgeheven en ons bereikte een dringend verzoek van het College en het St Luke s Hospital om twee veelbelovende leerlingen, afkomstig uit armlastige gezinnen, te sponsoren. Gezien onze goede ervaringen met ziekenhuis en opleiding, - de afgestudeerden zijn bovengemiddeld in kennis, kunde en attitude (zeer betrokken en patientgericht)- heeft het SMEG bestuur, mede in overleg met enkele donateurs, besloten deze aanvraag te honoreren. Ik heb kennis gemaakt met Mulenesh en Lyerus, voor wie SMEG de driejarige opleiding financieel mogelijk heeft gemaakt. De schooldirecteur Ato Moges zal ons (half)jaarlijks een voortgangsrapport omtrent hen doen toekomen.

In de afgelopen jaren heeft SMEG in geval van nood het Abdiwaq weeshuis financieel gesteund. In het jaarverslag 2018 meldde ik, dat de officiele regeringspolitiek het begrip wees danig heeft ingeperkt, zodat altijd wel ergens een (ver) familielid c.q. dorpsgemeenschap verantwoordelijk kan worden gehouden om de desbetreffende wees op te nemen. Buitenlandse adoptie is verboden. In 2019 heeft deze politiek geleid tot afbouw van de activiteiten van weeshuismoeder Birtukan. Ik sprak haar nu en ook de laatste vier weesjes hebben een (hopelijk goed) tehuis gevonden. De onderkomens zijn inmiddels alle verhuurd en enkele voormalige personeelsleden zijn ter plaatse als guard of housekeeper/cook in dienst gekomen. Sori, de social worker, heeft een goede baan in Addis en Birtukan kan haar liefdevolle zorgen goed in kerkverband uitoefenen.

Inmiddels is er een sponsor voor de twee veilig water projecten per jaar, tot op heden de ruggengraat van SMEG activiteiten in de omgeving van Wolisso. De Ierse stichting Children in Crossfire zal de komende jaren de continuiteit in dezen waarborgen.

In het St Luke s Hospital maakte ik kennis met Sr. Catherine van de Franciscan Sisters of St Elisabeth, die sinds drie jaar de verantwoordelijkheid hebben om in Gagura Bora een primary school tot grade 8 en een kliniekje draaiend te houden. Gagura Bora is een dorpje in een zogenaamde settlement area, waar in de 80er jaren van de vorige eeuw vanwege ernstige hongersnoden bewoners uit diverse regio s zijn ondergebracht. De onderlinge cohesie tussen de diverse stammen is nog steeds minimaal en de school en de kliniek zijn daarom des te belangrijker als bindende factor. Grootste probleem van de Sisters is de afwezigheid van veilig water in school (550 leerlingen) en kliniek. De ziekenhuisingenieur heeft met mij de locatie en bodemgesteldheid beoordeeld en zeer geschikt bevonden voor een bore hole. Gezien de redelijk goede bereikbaarheid over de weg is transport van een boorinstallatie geen probleem. Ik heb Sr. Catherine gevraagd een aanvraag voor dit veilig water project bij ons in te dienen. De kosten van een borehole zijn fors in vergelijking met een water protection project (geschat zo n 12.000 E), maar hier zeer welbesteed. Gezien de matige voedingstoestand van de kinderen zijn schooltuinen met irrigatie veelbelovend en er is al een vergevorderd project in de zin van een broodbakkerij (gebouwtje en bakkersoven zijn ter plekke). Beide activiteiten zijn afhankelijk van een royale en veilige watervoorziening. Dit project kan tevens een brug vormen voor meer onderlinge saamhorigheid van de verschillende bevolkingsgroepen en hen doen inzien, dat ook zij in goede samenwerking een betere toekomst tegemoet gaan.

Als stichtingsbestuur zijn wij veel dank verschuldigd aan alle particuliere donateurs, die ons werk ruimhartig ook het afgelopen jaar hebben gesteund. Onze dank gaat ook uit naar de Stichting Van Leeuwen, de Hervormde diaconie van Koog-Zaandijk, de kringloopwinkel XopX te Heiloo en de stichting Michiel Lowenberg van welke wij zeer royale donaties ontvingen.

Afronding bouw van primary school te Lemen Metahora in 2020 en financiële bemoeienis met functionering van de school, afbouwend, gedurende de twee volgende jaren. De door de lokale boerenbevolking (omgeving van Wolisso, Ethiopië) geïnitieerde en door hen ook financieel en praktisch ondersteunde projecten op gebied van gezondheidsbevordering en onderwijs worden door SMEG moreel, technisch en financieel ondersteund. SMEG sponsort jaarlijks twee verloskundige opleidingsplaatsen voor 3jarige opleiding van zeer geschikte, maar armlastige kandidaten uit het omringend ‘platteland’ op de college of midwifery van het St Lukes Hospital, Wolisso, Oromia.

Voor financiering van bovenstaande kan SMEG steunen op een trouwe groep particuliere donateurs, terwijl ook sponsors worden gezocht en tot heden gevonden bij kringloopwinkels en kleinere stichtingen voor goede doelen.

De stichting benadert de niet particuliere sponsoren afhankelijk van de gekozen projecten en heeft qua kapitaal in principe niet meer dan ongeveer 20.000 E op de balans.

Financiele Status

In 2019 bedroegen de baten van de stichting 5.450 E en de lasten 12.658,45 E. Het negatieve saldo van 7.208,45 E heeft het vermogen van de stichting doen afnemen van 31.531,57 E naar 24.323,12 E. Onze huidige financiele status is voldoende om de eventueel onvoorziene extra kosten bij de bouw van het schooltje te Lemen op te vangen en de borehole in Gagura Bora te bekostigen.

Het bestuur vergaderde in 2019 in voor- en najaar en had tussendoor informeel contact. De voorzitter hield diverse voordrachten voor fondsenwerving o.a. voor de Soroptimisten Club Achterhoek en de Hervormde diaconie van Koog aan de Zaan.

De voorzitter, Hans Doornbos, zal gezien zijn leeftijd niet meer klinisch werkzaam zijn in Ethiopie en in 2021 mogelijk voor het laatst in persoon de stichtingsprojecten evalueren. Juist deze persoonlijke band met bij de projecten betrokken counterparts in Wolisso is voor het bestuur een voorwaarde. Alleen op deze wijze kunnen we de donoren garanderen, dat hun financiele ondersteuning tot de laatste euro op de juiste plaats en goed besteed wordt. Het bestuur beraadt zich daarom de komende tijd omtrent het voortbestaan van de Stichting Maak Ethiopie Gezonder. Wij zullen onze trouwe donoren uiteraard op de hoogte brengen van ons besluit in dezen.