Jaarverslag 2021

Algemeen overzicht

Het afgelopen jaar werd o.a. gekenmerkt door de mondiale covidepidemie. In Ethiopie is er sprake van wisselende besmettingsgraden en tot heden is slechts 5 procent van de bevolking gevaccineerd. Hoewel ook in het St Luke s Hospital (SLH) bedden door covidpatienten werden/worden bezet, was/is de ziekte onder de ziekenhuisstaf een groter probleem voor het functioneren van de zorg. De politieke situatie, m.n. de burgeroorlog in Tigray en het Noorden van het land, had en heeft helaas ook zijn weerslag op de veiligheidssituatie en de ontwikkeling/economie van het hele land.

Lockdowns en gewapende groepen belaagden ook in het Zuiden van Ethiopie, South West Shoa, waarin Wolisso Woreda, de catchment area van het St Luke s Hospital. Een eerste reactie op binnenlandse problemen van met name regeringsinstanties is het zoeken naar een gemeenschappelijke m.n. buitenlandse vijand. Dit verklaart mede de slechte verstandhouding van onderwijsinstanties met vooral de Congregation of Franciscan sisters in Guagora Bora (GB). Ons eind 2020 begonnen, veelomvattende project van aanboren van water op grote diepte (bore hole) om veel mensen en instanties toegang tot veilig (drink)water te geven is inmiddels tot ieders frustratie tot stilstand gekomen. De school, tot 2021 bestierd door de Franciscan Congregation ter plaatse, is formeel genationaliseerd, inclusief de bakkerij. De grote wateropbrengst (overigens door een te hoog fluoridegehalte niet geschikt als drinkwater) uit de ‘bore hole’ wordt door genoemde tegenwerking tot heden niet benut voor de school, de health post, bakkerij en de plaatselijke bevolking, laat staan voor irrigatie. De bore hole incl. pompunit blijft wel op orde, maar de investering van tot heden 20.000 E wordt niet benut. Zelf wilde de voorzitter van SMEG (Hans Doornbos) in Januari 2022 Wolisso en Guagora Bora bezoeken om te zien of met medewerking van de staf van Public Health van het SLH de impasse te doorbreken zou zijn. De veiligheidssituatie in Ethiopie maakte reizen naar de regio onmogelijk, maar misschien gaat dat in april 2022 wel lukken.

Om gedoneerd geld niet onbenut op de rekening van SMEG te laten, heeft het bestuur op 19-12-2021 besloten om de grotere donors te benaderen met de vraag of het resterende bedrag (10.000 E) van door hen voor het GB project bestemde geld elders mocht worden ingezet. Ons belangrijkste criterium voor hulp is nog steeds of de gezondheid en de toekomstperspectieven van de rurale bevolking met financiering van onderwijs of gerelateerde projecten door SMEG blijvend beter worden.

Het voorstel van het bestuur was om twee aankomende studenten aan de College of midwifery van het St Luke s Hospital te sponsoren voor de interne opleiding van drie jaar (totaal 6.000 E). Het betreft twee wezen zonder financiële ondersteuning , maar gemotiveerd en glansrijk door het toelatingsexamen gekomen. Eerder werden in 2020 twee opleidingsplaatsen volledig gefinancierd en de betreffende studenten maken onze verwachtingen geheel waar, blijkens de jaarlijks ontvangen update omtrent hun prestaties.

Verder is in navolging van een zeer succesvol project betreffende een door ons gebouwde school in Lemen Metahora (functioneert nu sinds anderhalf jaar naar volle tevredenheid van de bevolking en de onderwijzers) een aanvraag tot hulp, praktisch en financieel, bij de afdeling Public Health van het SLH binnengekomen. Dit leek het bestuur een uiterst veelbelovend project en de grotere donoren van SMEG werden benaderd met de vraag of zij akkoord gingen met besteding van de genoemde 10.000 E aan dit schooltje. De Michiel Löwenberg-stichting alsook de kringloopwinkels in Castricum (Muttathara) en Alkmaar (KOOK) waren graag bereid hieraan mee te werken. Met de reserves op onze rekening blijkt de financiering en realisering van een school te Lemen Ayitu (totaal ongeveer 25.000 E) mogelijk te zijn. Net als bij het eerder genoemde schoolproject zijn de onderwijs- autoriteiten, verantwoordelijk voor aanstellen en salariering van personeel, heel positief omtrent dit project en hopelijk zal de bouw spoedig van start kunnen gaan.

Ondanks alle covid- en politieke problematiek in Ethiopie blijven de vele met onze financiële hulp en de praktische ondersteuning van de afdeling Public Health van het SLH ( met als hoofd Ato Desalegn) gerealiseerde projecten, vooral veel veilig drinkwater projecten, maar ook de school in Lemen Metahora, zeer goed functioneren. Al onze projecten worden principieel na initiering en realisatie met ook praktische inzet van de rurale bevolking aan de gemeenschap overgedragen, wat hen ook verantwoordelijk maakt voor hun project en een grote bijdrage levert aan de succesvolle continuering. Dat het veelomvattende water/school/ kliniek/bakkerij- plan tegen een onwillige bureaucratische muur aanliep hadden we niet zo ingeschat. Toch, ook in deze moeilijke tijd voor heel Ethiopie verdienen onze vrienden aldaar onze steun ten volle. Uw morele en financiele steun wordt door ons en de bewoners van dat wonderbaarlijke land Ethiopie op hoge prijs gesteld. Met uw hulp hopen we ook in het komend jaar ons werk te kunnen voortzetten.

Met grote dank voor uw betrokkenheid en hopelijk blijvende financiele steun, met vriendelijk groet,

Hans Doornbos, voorzitter bestuur SMEG (www. Maak-Ethiopie-Gezonder.nl)

Financiele Status

jaarverslag