Jaarverslag 2022

Hans Doornbos, voorzitter

Tot onze grote droefheid overleed op 30 december 2022 de initiatiefnemer en voorzitter van onze stichting, Hans Doornbos, in zijn woonplaats Zaandijk. Wij verliezen in hem een heel bijzonder mens, die zich jarenlang met hart en ziel heeft ingezet voor de gezondheid van moeders en kinderen in Ethiopie.

Hans was in Nederland een gedreven gynaecoloog, maar is in zijn hart toch vooral tropenarts in Afrika gebleven. Voor degenen die hem goed kenden was het niet verwonderlijk dat hij in 2011 besloot zijn baan in het ZMC in Zaandam op te zeggen en nog een keer het avontuur in Afrika aan te gaan. Hij zond zichzelf, met Mieke, als vrijwilliger uit naar een plaats waar hij het hardst nodig was: het St.Luke’s hospitaal in Wolisso, Ethiopie. Naast zijn klinisch werk leidde hij jonge Ethiopiers op en zag kans om veel projecten van de grond te krijgen om de gezondheid van het land in de breedste zin van het woord te bevorderen. Na drie jaar in Wolisso was hij nog een half jaar verbonden aan een kraamkliniek voor de allerarmsten in Bahar Dar. Sinds zijn terugkeer naar Nederland is hij nog diverse keren naar Ethiopië geweest om te werken, onderwijs te geven en op de hoogte te blijven van de door hem geïnitieerde projecten. Hij voelde zich er thuis en heeft altijd genoten van het land, de cultuur en vooral de vriendschap met de Ethiopiërs.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergaderde telefonisch en per email. Op 15 februari 2022 was er een bestuursvergadering waarbij het voltallige bestuur fysiek aanwezig was.

Steun voor opleidingen

De stichting financierde de driejarige opleiding tot verloskundige, aan de College of nursing and midwifery, van de meisjes Eyerus en Mulunesh. Eyerus en Mulunesh hebben beide met goede cijfers hun diploma behaald.

geslaagd

Twee jonge wezen zijn nog aan de opleiding tot verloskundige bezig, met goede resultaten tot nu toe.

Werkbezoek en Project nieuwbouw school te Lemen Ayitu

Hans Doornbos bezocht van 4 april tot 13 april 2022 Ethiopië, met name Wolisso woreda in Oromia, zo’n 140 km ten ZW van de hoofdstad Addis Abeba. Hij bezocht met een team van vertegenwoordigers van o.a. de afdeling Public Health het juist opgestarte project van de bouw van een schooltje te Lemen Ayitu. De tocht per landcruiser naar de locatie voor de school bevestigde, dat Lemen Ayitu alleen in het droge seizoen bereikbaar is en dat scholing van de jeugd tot heden totaal afwezig was. Het voor de school gekozen terrein is ideaal op een heuvel gelegen te midden van vier Kebeles (gemeentelijke indelingen op basis van oorspronkelijk 5.000 bewoners). Het voor de school bestemde terrein was gemeenschappelijk bezit, m.n. voor begrazing in het regenseizoen. Het heeft veel overleg gevergd voordat alle partijen het eens werden. In 2022 werd het project gestart en de basismaterialen als gravel, grote en kleine steenbrokken en de benodigde cement waren aanwezig. Het steenvrij maken van het terrein en het graafwerk voor de hele fundering waren gedaan en het eerste deel van de fundering was in constructie. De gigantische inflatie van de Ethiopische Birr (EB) maakt het maken of bijstellen van de totale begroting vrijwel onmogelijk. De kostprijs van een 50 kg zak cement was binnen enkele maanden van 400 EB gestegen naar boven de 1.000 EB. Verder is het vanaf het echte begin van het regenseizoen (vanaf heden kan dit ieder moment inzetten) transport onmogelijk en uitvoering van bijvoorbeeld metselwerk omslachtig en traag.

schoollemen1

Toch is, na groen licht voor de bouw, de snelheid van het nu al verrichte werk indrukwekkend. Belangrijke randvoorwaarde van onze SMEG- activiteiten blijft betrokkenheid van de lokale bevolking bij het realiseren van veilig drinkwater en scholing m.n. van de traditioneel achtergestelde vrouwen en meisjes in boerengemeenschappen.

schoollemen3

Al met al is de bouw van de school in Lemen Ayitu onder supervisie van de afdeling PH ondanks kleine tegenslagen goed verlopen. Eind 2022 was de bouw van het schooltje voltooid zodat wij ons in 2023 kunnen inzetten voor de realisatie van de laatste fase (inrichting) gevolgd door de opening van de school.

schoollemen2

Donaties

Voor de belangrijke donaties van kringloopwinkels KOOK en Muttathara voor het project in Lemen Ayitu en daarnaast talloze schenkingen van vele particulieren betuigen wij onze grote erkentelijkheid.

Financiele Status

financieel jaarverslag 2022