Veilig drinkwater

Al in het oprichtingsjaar van de stichting is een eerste selectie gemaakt uit de vele aanvragen van boerengemeenschappen voor hulp bij veilig drinkwaterprojecten.

wp

Nog voor het regenseizoen (heftige regens van begin juni tot eind september) werd in Dildila Mangura, een zeer moeilijk bereikbaar gebied, een ‘safe watersite’ gerealiseerd. Het budget van € 6000 goedgekeurd door het stichtingsbestuur, bleek ondanks de inflatie voldoende om materiaal voor een waterreservoir, pijpleidingen, een wasplaats en een drinkplaats voor het vee te kunnen realiseren. Vervoer van materiaal en geschoolde mankracht werden door het ziekenhuis verzorgd.

wphans

Dildela Mangura 2,in een landelijk, moeilijk bereikbaar gebied, zo’n 30 km verwijderd van ‘ons’ eerste waterproject, is inmiddels feestelijk geopend. Ruim 900 mensen op maximaal 7 km afstand rond deze ‘protected watersite’ hebben nu veilig drinkwater. Gezien de meeropbrengst van deze bron is er tevens voldoende water voor persoonlijke hygiene en het wassen van kleren. Het overblijvende water is voor het vee.

Bij de eerste buien van het regenseizoen 2013 zijn we in een zeer goed georganiseerde gemeenschap van 1100 mensen met een nieuw project gestart. De boeren in Dembe Kono bleken dermate gemotiveerd, dat ook tijdens heftige regenval gedaan werd wat kon. Tot ieders vreugde werd in augustus een fantastisch geheel van veilig drinkwater, waswater en water voor het vee afgerond.

Wat is er inmiddels bereikt:

In 2012 werd de spring protection Dildela Mangura 1 gerealiseerd.

In 2013 safe waterprojects Dildela Mangura 2 en Dembe Kono.

In 2014 is net een start gemaakt met het Derri Bicha spring protection project . Elke aanvraag brengt weer onvermoede organisatorische en technische bijzonderheden met zich mee. Het belangrijkste probleem in dit project is het geringe niveauverschil in de omgeving van de bron (gravitatie). Gelukkig vonden we een mogelijkheid om het riviertje om te leggen en op een lagergelegen terrein de holding tank te projecteren.

wpl6

Het project Dembli Keta is het eerste, waarbij sanitatie en irrigatie samengaan. Een nieuwe uitdaging met een wat ruimer budget. De laaggelegen, vruchtbare vlakte van Dembli Keta staat 4-5 maanden van het jaar blank. Vanuit het hoger gelegen dorp (afstand ongeveer 700 M)is de bron dan onbereikbaar (staat onder water). Dorpelingen gebruiken dan het door vee verontreinigde oppervlakte water. Dit heeft een directe weerslag op (vooral) de kindersterfte : uitdroging door diarree, ziekenhuis dan onbereikbaar. Er wordt dus een leiding over 700 m aangelegd en de boeren krijgen instructie hoe in de droge tijd het water voor irrigatie te benutten. Project gaat snel van start en wordt hoogst waarschijnlijk nog voor de echte regens afgerond.

wpn4

Met mensen van Quest (onafhankelijke instantie door Aqua4all voor evaluatie ingezet) hebben we twee door ons gerealiseerde projecten bezocht. Op de ‘grote drie’ te weten : community commitment, sustainability en effectiveness scoorden we hoog. Hun suggestie was om het aantal projecten per jaar te verdubbelen. In elk geval erkenning van kwaliteit door anderen.

In september 2016 was ik elders in Ethiopie werkzaam wat een goede gelegenheid was om de banden met onze Ethiopische collega’s cq counterparts in Wolisso aan te halen en de projectvoortgang te evalueren. De ontvangst door onze vrienden ter plekke was overweldigend en zoals te verwachten gastronomisch gastvrij (wat is injera met toebehoren toch heerlijk). Ondanks de politieke onrust in delen van Ethiopie, m.n. ook in Wolisso, functioneren het St Lukas Hospital en z’n Public Health afdeling (PHD) zeer goed. De inspanningen van de stichting en haar donoren in het (deels) financieren van veilige drink- en waswatervoorzieningen in boerengemeenschappen zijn succesvol.

16wp2

De eerder genoemde safe water sites in Derri Bicha en Dembli Keta (de laatste incl. irrigatie mogelijkheden) zijn in 2014 afgerond en functioneren al weer bijna 2 jaar tot ieders tevredenheid. Rapportage hieromtrent staat ook in het jaarverslag van Public Health Department van St Lukas H. Zelf kon ik met het hoofd van PHD Ato Desalegn en de ingenieur Ato Temesgen de net voor de start van regenseizoen (Juli 2016, G.C.) afgeronde Bedesa Koricha Spring Protection bezoeken. Weer een fraai voorbeeld van goede lokale organisatie, committment, inzet en leergierige instelling van de plaatselijke bevolking. Voor een gemeenschap van 900 mensen een zeer duurzame verbetering van gezondheidssituatie en ruimere scholings mogelijkheden voor vrouwen en meisjes, die niet meer hele dagen te voet drinkwater van zeer ver moeten halen.

16wp

16wp3

Het jaar 2017 was in wisselende mate politiek onrustig: stakingen, doden en gewonden bij hardhandig onderdrukte protesten, politieke gevangenen en internet uitval. Desondanks lukte het in Januari 2018 de spring protection in Leman Metahara af te ronden. Te onzer ere was de opening groots en feestelijk vorm gegeven en een paar honderd dorpelingen vergastten ons op zang en dans, koffie en toespraken. De trots op hun zelfwerkzaamheid en zelfbewustzijn waren overduidelijk en het was een voorrecht om hierin te kunnen delen. We bezochten ook het inmiddels opgestarte waterproject in Abadojewe en konden zien hoeveel mensen en vee (meer dan 300 families) na realisatie een betere toekomstperspectief zullen krijgen.

ws18wp

De inflatie- momenteel in dubbele cijfers- maakt, dat beide projecten duurder uitvallen dan begroot. Het stichtingsbestuur zal na ontvangst van een degelijke financiele verantwoording ongetwijfeld instemmen met enige, aanvullende fondsen.

wp191

In februari 2019 was ik na mijn werk elders in Ethiopië bij de officiele opening van het Abado Jewe waterproject. Een bijzonder indrukwekkend en van creativiteit blijk gevend resultaat. Een zeer grote populatie van mens en dier is blijvend geholpen met de realisatie van deze megaklus.

wp192

Omdat de Public Health afdeling van St Lukes Hospital en met name Ato Desalegn z’n handen vol heeft aan de bouw van het schooltje in Lemen Metahora (zie verder bij projecten) wordt pas na het droge seizoen een start gemaakt met 1 mogelijk 2 nieuwe waterprojecten in de regio. Geld is hiervoor reeds gereserveerd.

Inmiddels is er een sponsor voor de twee veilig water projecten per jaar, tot op heden de ruggengraat van SMEG activiteiten in de omgeving van Wolisso. De Ierse stichting Children in Crossfire zal de komende jaren de continuiteit in dezen waarborgen.

In Guagora Bora is een groot, veelomvattend project opgestart, waarvan watervoorziening het belangrijkste onderdeel is. De streek is bevolkt door populaties uit verschillende Ethiopische regio's, die begin 80er jaren tijdens de hongersnoden door de regering daar tussen de oorspronkelijke bevolking zijn gedropt. Er is voor een grote bevolking van meer dan 5000 mensen geen betrouwbaar drinkwater. De grade 8 primary school heeft evenmin water, terwijl kliniek en bakkerij water van zeer ver moeten halen.

wpgb1

Het project bestaat uit het boren naar een waterhoudende laag op meer dan honderd meter diepte. Als dit betrouwbaar qua opbrengst en kwaliteit is zullen alle genoemde groepen en instanties daarvan gebruik kunnen maken met een enorme positieve impact op saamhorigheid, gezondheid en onderwijs. Tevens mogelijkheden voor bakkerij met lokaal emplooi, irrigatie etc. Het project is kostbaar en werd mogelijk gemaakt door enkele zeer grote donaties van stichtingen en particulieren. Inmiddels is op 130 meter diepte een goede waterlaag aangeboord met een hoge opbrengst. Bijgaande foto's geven een beeld van de eerste ontwikkelingen

wpgb2

wpgb3