Praktische en financiele steun bij realisatie van scholings mogelijkheden in remote and rural area s.

De oplevering van het schooltje te Lemen Metahora werd langdurig vertraagd door covid 19 en de problematische situatie van de rebellie in Tigray tegen het centrale gezag en met name premier Abyi Ahmed. Na de feestelijke officiele opening eind 2020 starten de lessen na de ook vertraagde levering van het nodige meubilair begin 2021. De onderwijsautoriteiten in Wolisso, vanaf de start van het project nauw betrokken, deden hun toezegging gestand. Betrokken en enthousiaste onderwijzers voorzien van de nodige leermiddelen geven inmiddels les aan de leergierige kinderen van Lemen, die onderwijs als een voorrecht beschouwen. Diverse ontbrekende items voor de lessen werden aangeschaft met financiële steun van de Soroptimisten afdeling Achterhoek. Bij een recent bezoek van de Public Health officers van het St Lukes Hospital werden zij blij onthaald en waren getuige van een bloeiende en levensvatbare schoolgemeenschap.

schlem1

Hierdoor getriggerd kwam er een verzoek en plan van een vergelijkbare, maar grotere rurale gemeenschap, waar ook eerder een veilig water project was gerealiseerd. Ook zij wilden hun kinderen scholingskansen en perspectief bieden. Net als in Lemen Metahora is dit gebied in het regenseizoen vrijwel onbereikbaar en voor de jonge kinderen is een school in een naburig dorpje niet te belopen. In overleg met en instemming van aan ons donerende particulieren en kringloopwinkels gaat een zeer groot deel van ons bank tegoed naar dit project school te Lemen Ayitu en is de bouw van een school aldaar zeer onlangs gestart.

schlem2

schlem3

borehole

In het St Luke s Hospital maakte ik kennis met Sr. Catherine van de Franciscan Sisters of St Elisabeth, die sinds drie jaar de verantwoordelijkheid hebben om in Gagura Bora een primary school tot grade 8 en een kliniekje draaiend te houden. Gagura Bora is een dorpje in een zogenaamde settlement area, waar in de 80er jaren van de vorige eeuw vanwege ernstige hongersnoden bewoners uit diverse regio s zijn ondergebracht. De onderlinge cohesie tussen de diverse stammen is nog steeds minimaal en de school en de kliniek zijn daarom des te belangrijker als bindende factor. Grootste probleem van de Sisters is de afwezigheid van veilig water in school (550 leerlingen) en kliniek.

wp20211

De ziekenhuisingenieur heeft met mij de locatie en bodemgesteldheid beoordeeld en zeer geschikt bevonden voor een bore hole. Gezien de redelijk goede bereikbaarheid over de weg is transport van een boorinstallatie geen probleem. Ik heb Sr. Catherine gevraagd een aanvraag voor dit veilig water project bij ons in te dienen. De kosten van een borehole zijn fors in vergelijking met een water protection project (geschat zo n 12.000 E), maar hier zeer welbesteed. Gezien de matige voedingstoestand van de kinderen zijn schooltuinen met irrigatie veelbelovend en er is al een vergevorderd project in de zin van een broodbakkerij (gebouwtje en bakkersoven zijn ter plekke). Beide activiteiten zijn afhankelijk van een royale en veilige watervoorziening. Dit project kan tevens een brug vormen voor meer onderlinge saamhorigheid van de verschillende bevolkingsgroepen en hen doen inzien, dat ook zij in goede samenwerking een betere toekomst tegemoet gaan.

wp20212

Na nauwkeurig onderzoek door een waterbouwkundige en ingenieur van het borehole project incl. het bovengrondse deel (enorm waterreservoir en leidingen met aftappunten naar de vier genoemde lokaties) werd de uiteindelijke realistische begroting van dit project 30.000 E. Dit voor SMEG mega project zal de bevolking ter plaatse enorme perspectieven bieden te weten verbetering gezondheid (health clinic), scholing (grade 8 school), toename werkgelegenheid (bakkerij). Ook de toegang tot veilig drinkwater voor lokale huishoudens en zelfs irrigatiemogelijkheden zijn in het totaalplan inbgrepen. Met instemming en royale steun van de beide kringloopwinkels Muttathara in Castricum en KOOK in Alkmaar benevens de Michiel Lowenberg stichting en de Van Leeuwen stichting kwam dit voor SMEG aanzienlijke bedrag op onze rekening. Een zeer voorspoedige start eind 2020 resulteerde in een bore hole met de zeer hoge produktie van 20 liter water/seconde. Helaas bleek het fluoridegehalte boven de WHO norm , wat dit water ongeschikt maakt om te drinken. Aangezien ook de school incl. de bakkerij door begin 2021 de lokale overheden werd ingepikt en onderhandelingen hieromtrent met de Franciscan congregation verlopen moeizaam en in een uiterst onvriendelijke en non cooperatieve sfeer. Het voor Januari 2022 geplande bezoek aan Ethiopie van de voorzitter van SMEG was mee bedoeld om voortgang in de onderhandelingen en nuttig gebruik van deze overvloedige waterproduktie te bewerkstelligen. De politieke situatie maakt bezoek tot heden onmogelijk, maar er is hoop om in de a.s. Aprilmaand te gaan. Voorlopig staat dit project on hold en is de investering van 20.000 E tot heden niet renderend. Het begrotingsrestant van 10.000 E is bij bestuursbesluit en met instemming van de donors ingezet voor de eerder genoemde bouw van een school.

Financiele ondersteuning van opleiding van verloskundigen aan de College of Nursing and Midwifery van het St Lukes Hospital te Wolisso.

De door SMEG in 2020 financieel gefaciliteerde opleiding van Mulunesh Tesfaye en Eyerus Tadele is een groot succes. Beide jonge vrouwen halen bovengemiddelde resultaten en zijn onlangs aan hun derde en laatste (door covid 19 met meer dan acht maanden vertraagde opleiding) jaar van opleiding tot verloskundige begonnen. Ook dit jaar waren er tijdens toelatingstesten van de College of Nursing en Midwifery van het St Lukes Hospital twee veelbelovende kandidaten, beide weeskinderen zonder enige financiele ondersteuning. Het SMEG bestuur heeft besloten hun driejarige opleiding intern te bekostigen. Investeren in individuen betaalt zich altijd terug: twee goede verloskundigen maken echt ‘het verschil’ in de zorg voor zwangeren en pasgeborenen in rurale gemeenschappen.

wobe

My name is Wobe Gogne Aleko. I am 22 years old. I was born in 1992E. C in Dawo Saden kebele south west shoa zone, Ethiopia. I have 4 brothers and 3 sisters. My mother name is Kebebush Desisa, my father name is Gogne Aleko. I have lost both my mother and my father by natural death of sickness. I have completed primary school in Dawo Dire and grade 10-12 in Busa. My hobby is watching TV. I want to be a Midwife.

daniel

My name is Daniel Tesfaye Soboka. I am 22 years old. I was born in 1992 E. C in Dese Jabo kebele south west shoa zone, Ethiopia. I have 2 brothers and 2 sisters. My mother name is Irgebe Safara, my father name is Tesfaye Soboka. I have lost both my mother and my father by natural death of sickness. I have completed grade 12 in Furgos Ararsas. My hobby is watching movies. I want to be a midwife