school

De eerdere succesvolle afronding van het waterproject Lemen Metahora heeft een staartje gekregen. De boerengemeenschap, overtuigd van zijn kunnen en meer bewust van de mogelijkheid zelf de toekomst van hun kinderen te beinvloeden, heeft het initiatief genomen om een schoolproject te starten. De kinderen gaan tot heden niet naar school door ontbreken van infrastructuur en de grote afstand tot primary school in de dorpskern Lemen. Geen opleiding betekent al op jonge leeftijd meehelpen op het land en vee hoeden. De onderwijsautoriteiten in de regio hebben geen plannen en geen budget om ter plaatse een basis school te bouwen, maar staan zeer positief ten opzichte van het plan. Als de lokale gemeenschap volgens de geldende richtlijnen een gebouw neer weet te zetten, dan zorgt de onderwijsautoriteit voor onderwijzers en leermiddelen.

19sp1

De aan via Public Health aan SMEG gevraagde financiele ondersteuning ging ver boven onze begroting, maar past perfect binnen onze doelstelling: onderwijs met name ook aan meisjes. Na intensief overleg binnen ons bestuur en met enkele donors was de door allen gedeelde overtuiging, dat we dit project van 25.000 E zouden moeten ondersteunen. Begin 2019 waren de nodige gelden o.a. door- met instemming van de betreffende donoren- verschuiving van geoormerkte bedragen bijeengebracht en konden we Public Health van St Lukes Hospital en de lokale gemeenschap groen licht geven. We hopen, dat de bouw van het schooltje nog voor het regenseizoen zal kunnen starten.

19sp2