Rhesus vaccinatie

Noodfonds voor enkele gevallen per jaar van dreigende Rhesus sensibilisatie.

Rhesus sensibilisatie en de treurige gevolgen van de financiŽle drempels voor sommige vrouwen om het soms noodzakelijke vaccin te kopen (inmiddels 2500 Birr=100E per ampul, dagloon voor ongeschoold werk van vrouwen bij grote bouwprojecten is 15 Birr).

Voor de niet (para)medici onder ons: stel een moeder met bloedgroep Rhesus negatief krijgt een baby, die Rhesus positief is (kan alleen als de biologische vader Rhesus positief is), dan zal met name bij de geboorte de moeder te maken krijgen met een voor haar nieuw antigeen (Rhesus positief) in het kinderlijk bloed. Zij zal hierop reageren met de aanmaak van Rhesus antistoffen. Bij een volgende zwangerschap zal de moeder al vroeg veel antistoffen gaan maken, die in de bloedbaan van haar kindje komen. De tweede baby wordt meestal met een flinke bloedarmoede en versterkte geelzucht geboren. Als moeder opnieuw zwanger wordt zal een volgende Rhesus positieve baby al vroeg door ernstige bloedafbraak ernstig ziek worden en ofwel tijdens de zwangerschap of kort daarna overlijden. Volgende zwangerschappen zijn dan kansloos.

In Nederland is het aantal Rhesus negatieve personen zoín 15%, gelukkig is dat hier veel lager: zoín 4%. We zijn zeer strikt in het voorschrijven van genoemde Rhesus vaccinatie gezien de zeer beperkte beschikbaarheid. Enkele malen per jaar is er een schrijnende situatie van een moeder met eerdere zwangerschappen zonder uiteindelijk levend kind, die na bloedonderzoek (directe Coombs test) nog geen antistof blijkt te maken.

Haar kans op een levend kind wordt ernstig benadeeld door niet te vaccineren, maar soms is geld een echt onoverkomelijk bezwaar. Met enkele honderden euroís per jaar kunnen we in deze zeldzame situaties het vaccin voor een lager bedrag cq gratis verstrekken. De ziekenhuis accountancy houdt e.e.a. dan nauwkeurig bij. Op de fotoís enkele gevallen van hydrops foetalis, het uiteindelijk effect van Rhesus sensibilisatie.

rhesus

Natuurlijk zien we nog steeds zogenaamde rhesusbabies in ons ziekenhuis geboren worden. Wel waren we in staat om 4 straatarme moeders na de geboorte van hun eerste kindje gratis te vaccineren. Hopelijk zullen zij in de volgende zwagerschap behoed blijven voor deze zeer dramatische aandoening. Gelukkig zijn sommige andere moeders (7) met veel pijn en moeite in staat gebleken elk de 100 E voor vaccinatie op te brengen.