Doel van de stichting

De Stichting Maak Ethiopie Gezonder is notarieel opgericht op 2 september 2011 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53481224.

Het RSIN (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatie nummer)/fiscaal nummer is 850896344.

De doelstelling van de stichting is het bevorderen van de gezondheid in EthiopiŽ , met name waar het de plattelandsbevolking en stadsproletariaat betreft. Hiertoe tracht de stichting personen en/of instellingen, die een geldelijke bijdrage willen leveren te interesseren. Geselecteerde en door het bestuur goedgekeurde projecten kunnen hiermee ondersteund worden.

ezels