Jaarverslag 2015

Algemeen overzicht

Hans en Mieke Doornbos zijn sinds begin van het afgelopen jaar weer in Nederland ingeschreven en zullen in de toekomst voor kortere perioden in Ethiopiƫ werkzaam zijn.

Vanuit hun betrokkenheid is via internet regelmatig contact met de leidinggevenden van de door ons ondersteunde projecten in Ethiopie zo ook met de vrienden die zij van hieruit ondersteunen.

Nieuw bestuur: het nieuwe bestuur bestaat uit Hans Doornbos (voorzitter), Wilko Brandsma (penningmeester), Bob Lowenberg (lid) en Letti Lute (lid en PR functionaris)

Het afgelopen jaar werden belangrijke donaties ontvangen in het kader van de 40-dagen actie van het kerkgenootschap Blaricum- Eemnes- Laren, hiervan werden 12 bedden en matrassen voor de verloskunde kliniek voor de allerarmsten in Bahar Dar aangeschaft.

De Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking KOOK te Alkmaar heeft voor februari 2016 5.000 euro toegezegd als bijdrage voor een gedefinieerd waterproject in S.W.Shoa.

De Michiel Lowenberg Foundation ondersteunde ons met een royale gift en verder waren er donaties van particulieren uit familie- en vriendenkring, die zeer genereus soms bedragen tot 1.000 euro overmaakten.

We hopen Yenege Tesfa na visitatie in 2016 opnieuw financieel te kunnen steunen.

Naar St Luke Hospital, afdeling Public Health werd 7.500 euro overgemaakt, onze intentie is ook in 2016 indien mogelijk twee waterprojecten te realiseren.

Het bestuur hoopt dat wij ook in 2016 op onze donoren mogen rekenen en nog meer initiatieven in Ethiopie te kunnen realiseren.

Tot heden zijn de inkomsten voldoende, zie volgend financieel jaarverslag.

Financiele Status

In 2015 is 6.330,69 euro aan donaties ontvangen. Er is 12.252,07 euro aan nieuwe projecten uitgegeven in 2015, tegenover 17.062,02 euro in 2014. Het negatieve saldo van 5.921,38 euro heeft het vermogen van de stichting doen afnemen van 13.614,66 euro naar 7.693,28 euro.