Sponsoring tandheelkunde studie

Hoewel je zou denken, dat cariŽs in EthiopiŽ, althans op het platteland, weinig voorkomt is het tegendeel het geval. Weliswaar komen suikers en frisdranken in het algemeen niet of nauwelijks op het menu, het voedingspatroon is eenzijdig, ontoereikend en gebitshygiŽne afwezig. Dus al tijdens de zwangerschap is de gebitsaanleg gestoord, terwijl nadien de situatie alleen verslechtert. Over het algemeen is veilig drinkwater niet voorhanden, terwijl sommige handgegraven putten en/of bronnen een bijna giftig hoog fluor gehalte hebben. In EthiopiŽ gelden mee daarom ook andere, hogere dan de internationaal gehanteerde grenswaarden, voor fluor in het drinkwater.

Gezien deze tandtechnisch gezien deplorabele toestand ook in ons gebied SW Shoa heeft al eerder ons ziekenhuis in ItaliŽ sponsors gevonden en een goed uitgeruste tandheelkundige unit uit de grond gestampt (zie foto). Heel kwetsbaar is echter de bemensing door een tandarts, gezien de schaarste op dit terrein in EthiopiŽ.

tandarts

De hoge turn over van professionals in dit schaarse specialisme, met name door weglekken van hen naar grotere steden en hogere inkomens, heeft een van onze zeer toegewijde senior health professionals doen besluiten om de opleiding tot tandarts te volgen.

Even voorstellen: Abera Asefe Tegenu geboortig (1978) uit een arme familie in het noorden van EthiopiŽ werkt nu 13 jaar in ons ziekenhuis. Voor de kenner is zijn uiterlijk direct als Tigrinia herkenbaar met bijna Arabische trekken (zie foto). Zijn vader stierf toen hij 6 maanden oud was en gezien de toen wanhopige situatie ter plekke- ten tijde van het communistisch schrikbewind- is hij zonder verdere gezinsleden op transport gezet naar West EthiopiŽ. Over zijn belevenissen/omzwervingen kun je een boek schrijven, maar dat doet er nu niet toe. Na diverse slechte stiefvaders kreeg hij uiteindelijk naast de vele huishoudelijke taken kans om de lagere school te bezoeken. Met de hoogste cijfers en het overslaan van klassen, na grade 12 een beurs gekregen voor de Addis Abeba University midwifery school. Aldaar opgeleid, vervolgens 7 jaar als staff midwife in ons ziekenhuis St Luke Hospital gewerkt. Van hieruit gesponsored aan de Awasa university de BSc (bachelor of science) degree in public health succesvol afgerond. Dit v.n.l . in een aangepast rooster en blijvend werkzaam gebleven in ons ziekenhuis. Nu dus als senior public health professional op vele fronten inzetbaar en altijd zeer gewaardeerd.

Zijn vrouw werkt als verpleegkundige en samen hebben ze 2 kleine kinderen. Gezien onze zwakke plek in de dental unit qua tandarts is hij inmiddels naast zín werk in 2011 de opleiding als dental doctor aan de Addis Abeba Atlas health science college gestart. Hoe kan het anders: met goede resultaten. Gezien het budgettair zware weer voor ons ziekenhuis en het opdrogen van sponsorgelden door vertrek van zijn 2de moeder Sr. Maura (op haar 76ste gepensioneerd retour naar haar geboorteland Ierland) is verder financiering van zijn opleiding in gevaar. Abera steekt al zín energie in de combinatie van werk en studie, het ziekenhuis garandeert zín inkomen, ook in het laatste jaar van internship, het gezin ziet vader sporadisch en wij denken, dat de stichting:www.maak-ethiopie-gezonder.nl de financiering van collegegeld, reisgeld en huishuur in Addis in haar taakomschrijving terugvindt.

16abera

16abera2

Goed nieuws betreffende de tandartsenopleiding:

Zoals te verwachten is onze parel betreffende intelligentie,inzet en studieresultaten Ato Abera geslaagd voor zijn (tand)artsexamen. Zelden was een financiele investering in een studiebeurs zo rendabel. Nu nog zijn klinische stages in 2017 en Abera kan aan de slag als tandarts in zijn geliefde ziekenhuis St Lukas Hospital. Eindelijk een voltijds benutting van de fraai uitgeruste tandartsunit aldaar. Dat we deze mijlpaal op een typisch Ethiopische gastronomische wijze hebben gevierd behoeft geen betoog. Weer en project succesvol afgesloten.

ws18abera1

Gezien de chronische personeelsstop in het St Lukes Hospital vanwege de als altijd moeizame budgettaire situatie van het ziekenhuis is Ato Abera Biratu niet zijn tandartspraktijk in het ziekenhuis gestart. Met geoormerkte gelden is hij door onze stichting in staat gesteld om een prive medium medical clinic te starten. In eerste aanleg zal hij met zijn staf algemene medische zorg leveren als verloskundige/verpleegkundige/medical officer om met de aldus gegenereerde fondsen op termijn het dienstenpakket uit te breiden met de zo hoog nodige tandheelkundige zorg. Bij ons bezoek aan hem, 4 maanden na opening van de kliniek, bleek zijn initiatief goed uit te pakken: nog geen eigen inkomen , maar voldoende omzet voor betaling staf en huur en medische middelen. Overigens wordt door patienten betaald naar draagkracht, zeer arme patienten worden gratis behandeld. De financiele bemoeienis van onze stichting bij dit project is hiermee beeindigd, hoewel we deze succesvolle start-up natuurlijk intensief blijven volgen en op afstand meedenken.

ws18abera2

De tandarts Abera Beratu heeft inmiddels een full time tandartsen praktijk en heeft de algemene medische zorg afgebouwd. Zijn start-up als Medium Medical Clinic is beŽindigd , maar een andere health professional is in navolging van Abera een vergelijkbare opzet begoinnen. Dit project van sponsoring een veelbelovend individu is succesvol afgerond. Natuurlijk wordt het contact met Abera gecontinueerd.