Beleidsplan

De twee terreinen waarop de stichting kansen wil benutten om lokale en door Ethiopiėrs geleide projecten financieel en moreel te steunen zijn veilig drinkwater en 'Vulnerable Women and Children' in stedelijke gebieden

Veilig drinkwater

In de deelstaat Oromia is een voortdurende vraag van de boerenbevolking naar hulp bij realisatie van veilig drinkwater en kleine irrigatieprojecten. De Public Health afdeling heeft 15 jaar ervaring hiermee en ziet het als persoonlijke uitdaging om in nauwe samenwerking met de bevolking aan primaire preventie en bevorderen van de gezondheidssituatie te werken. De afgelopen jaren heeft de stichting elk jaar kans gezien om 2 projecten per jaar mee te financieren.

De werkwijze heeft zich in de afgelopen 15 jaar positief bewezen en gaat uit van hoge organisatiegraad van een boerengemeenschap met eigen inbreng, ook financieel. Het aantal huishoudens in zo'n groep is minimaal 100 , d.w.z. zo'n vijfhonderd personen. Zij doen een aanvraag bij het Public Health Department van St Luke Hospital en na toetsing aan de hand van bovengenoemde criteria, wordt ter plekke door Public Health gekeken naar de mogelijkheden m.b.t. veilig water. Er wordt een budget en tijdpad vastgesteld en het plan komt ter beoordeling bij het bestuur van de stichting.

In het verleden zijn ruim 45 van dergelijke projecten gerealiseerd en zij zijn functioneel en duurzaam gebleken. Met name heeft een goede watervoorziening blijvend invloed op de meest achtergestelde groep op het Ethiopische platteland, te weten vrouwen en meisjes. Dat zij geen dagen onderweg zijn om water te halen leidt tot grotere vrijheid, zelfontplooiing en scholing. Meisjes kunnen naar school en vrouwen kunnen bijverdienen met huisnijverheids produkten. De bevolking blijft verantwoordelijk voor omheining en onderhoud van de watervoorziening en voor dat doel wordt met een maandelijkse geringe bijdrage per gezin een fonds gevormd.

Tijdens het bezoeken van de nabije Health Centers worden de 'safe water sites' door het ziekenhuis bezocht. In het jaarverslag van St Luke Hospital wordt hier jaarlijks ruim aandacht aan besteed. In het kader van WHO adviezen, maar ook door klimaatverandering gedwongen, worden huidige aanvragen inmiddels ook in het kader van kleinschalige landbouwirrigatie bekeken.Vermeld dient te worden, dat bij een visitatie door Quest , een onafhankelijke consultancy vanuit het ministerie van BUZA, in 2013 enkele projecten werden bezocht en beoordeeld. Op alle 5 toegepaste criteria scoorden 'we' maximaal.

' Vulnerable Women and Children' in stedelijke gebieden

Opnieuw zijn inbreng van Ethiopiėrs, structurele en duurzame ontwikkeling steekwoorden. Evenzeer vanuit onze filosofie, dat hulp in zijn geheel ten goede komt aan de meest kwetsbare groepen die recht hebben op een zinvol en zelfstandig bestaan.

In dit kader ondersteunt de stichting in Gondar het door Ethiopiėrs geleide initiatief: Yenege Tesfa (Hope for Tomorrow). Het project is gericht op straatkinderen, die als wees of door extreme armoede hun dagen uitzichtloos en zonder bad, bed, brood en scholing slijten. Hun wordt geborgenheid en opleiding tot een uiteindelijk zelfstandig bestaan geboden. De mobiele school wordt sinds 2015 door onze stichting financieel ondersteund. Met betrekking tot dit Mobiele School Project in Gondar ontving Yenege Tesfa via de St. ‘ Castricum helpt Muttathara’ te Castricum 4.500 euro vooronderwijsdoeleinden.

De stichting houdt aan het principe vast, dat financiėle steun in zijn geheel ten goede komt aan de meest kwetsbare groepen en lokale initiatieven. Het bestuur garandeert dat elke euro daadwerkelijk bij bovengenoemde doelgroep terecht komt.